Excursiones para Cruceros
Excursiones para cruceros a mitad de precio y en español. Guías de puerto gratis
Ver Excursiones
Club del Viajero
Iltrida Viajes presenta su catálogo de Grandes Viajes "Club del Viajero", donde nada queda al azar.
Leer más
Bus Turístico
La forma más barata de conocer a fondo el destino que visita
Leer más
Ofertas
Leer más
Ofertas de Cruceros
Las mejores ofertas de cruceros
Leer más
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Excursiones para Cruceros
 • Club del Viajero
 • Bus Turístico
 • Ofertas
 • Ofertas de Cruceros

Les comissaries dels Mossos d’Esquadra són obertes les 24 hores del dia, tots els dies de l’any ,localitzeu la més propera a www.mossos.cat .A continuación te dejamos la información completa:

PER ESTAR MÉS SEGURS A CASA

 • No obriu la porta a persones desconegudes.
 • Demaneu sempre la identicació al personal de l’aigua, la llum, el gas o el telèfon i comproveu el ser-vei, trucant a la companyia.Desconfieu del   número de telèfon que us faciliti el possible instal·lador.
 • Recolliu diàriament la correspondència per evitar que persones alienes utilitzin les vostres dades personals.
 • Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al carrer.
 • Tanqueu bé la porta d’entrada de l’edifci i comproveu que cap desconegut aprofita per entrar-hi.
 • No deixeu les claus posades al pany exterior,ni sota l’estora de l’entrada,ni a la bústia, ni en cap altre amagatall extern al domicili.
 • Si perdeu les claus, canvieu els panys.

 

SI VIVIU EN CASES AÏLLADES

Instal·leu temporitzadors automàtics d’encesa dels llums interiors o exteriors del domicili.

 

IMPORTANT

Si escolteu un soroll estrany o advertiu la presència de persones amb actitud sospitosa a les rodalies del vostre domicili, no dubteu a trucar a la policia.

Així mateix, si observeu portes o finestres força-des o indicis que s’hagi pogut produir un robato-ri, mantingueu la calma, no toqueu res i aviseu la policia, que us indicarà els passos a seguir i durà a terme la investigació adequada amb personal 
especialitzat.

 

MESURES DE SEGURETAT 

ACCESSOS EXTERIORS

 • Tanqueu bé tots els accessos a l’hora d’anar a dormir i també quan sou fora de casa.
 • Una balda interior a les portes d’accés és molt útil.ACCESSOS EXTERIORS
 • Protegiu-vos per mitjà de portes blindades, reixes a les finestres,panys de seguretat, etc.
 • Si fan obres a l’exterior del vostre edifici, assegureu-vos que no es pot entrar al vostre pis per les bastides o les escales.

 

GARATGES

 • No deixeu les claus a l’interior del vehicle.Tampoc deixeu a la vista objectes com roba, aparells electrò-nics, etc. 
 • No deixeu a l’abast cap eina que pugui facilitar el forçament de panys i accessos.
 • Connecteu l’alarma del vehicle.
 • Comproveu que la porta del garatge queda tancada a l’entrada i la sortida de vehicles i que cap estrany aprofiti per entrar-hi.
 • És recomanable i útil disposar de sistemes de videovi-gilància.
 • Si sou propietari d’una plaça de pàrquing i la teniu llo-gada, estigueu al cas de possibles pèrdues o robatoris de claus i comandaments del vostre llogater. 

   

ALARMA

 • Connecteu-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora de casa: contribueix a incrementar la seguretat.
 • Cal que estigui connectada a una central d’alarmes que avisi la policia.
 • S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord amb les instruccions de l’instal ·lador i en un lloc on sigui difícil accedir.
 • Si guardeu a casa objectes de valor, cal que instal·leu mesures de protecció efectives d’acord amb les vostres necessitats.Comproveu que 
  l’empresa instal ́ladora compleix tots els requisits legals.
 • Guardeu els documents de tots els electrodomès-tics per facilitar la identificació dels aparells en cas de robatori.

 

QUAN MARXEU DE VACANCES

 • Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.
 • Tanqueu tots els accessos amb clau i connecteu l’alarma.
 • És convenient que tingueu un inventari d’objectes amb el número de sèrie, la marca i el model: facili-ta la identicació dels objectes en cas de robatori.
 • Aviseu a persones de confiança de la vostra absència.
 • Eviteu explicar que us absenteu de casa, si parleu amb persones desconegudes.
 • No deixeu senyals visibles que facin pensar que sou fora de casa.
 • No exterioritzeu que la casa queda sense habitar. 
 • No deixeu al contestador automàtic cap missatge en què es dedueixi que sou fora.Podeu activar el desviament de trucades per poder respondre sempre.
 • Demaneu a algú que us reculli la correspondència.