Estos son algunos de los lugares a visitar durante la escala en Cádiz (España) de los cruceros en sus rutas por el Atlántico de MSC Cruceros, Costa Cruceros, Royal Caribbean, Quail Cruises, Iberocruceros, Pullmantur Cruceros...

 Aquests són alguns dels indrets a visitar durant l'escala a Cadis (España) dels creuers en les seves rutes per l'Atlàntic de MSC Cruceros, Costa Cruceros, Royal Caribbean, Quail Cruises, Iberocruceros, Pullmantur Cruceros... 

{youtubejw}6Q6GhV0XjSs{/youtubejw}

  Estos son algunos de los lugares a visitar durante la escala en Alicante (España) de los cruceros en sus rutas por el Atlántico de MSC Cruceros, Costa Cruceros, Royal Caribbean, Quail Cruises, Iberocruceros, Pullmantur Cruceros...

 Aquests són alguns dels indrets a visitar durant l'escala a Alacant (España) dels creuers en les seves rutes per l'Atlàntic de MSC Cruceros, Costa Cruceros, Royal Caribbean, Quail Cruises, Iberocruceros, Pullmantur Cruceros...

{youtubejw}1JdMK-T32RQ{/youtubejw} 

  Estos son algunos de los lugares a visitar durante la escala en Málaga (España) de los cruceros en sus rutas por el Atlántico de MSC Cruceros, Costa Cruceros, Royal Caribbean, Quail Cruises, Iberocruceros, Pullmantur Cruceros...

 Aquests són alguns dels indrets a visitar durant l'escala a Málaga (España) dels creuers en les seves rutes per l'Atlàntic de MSC Cruceros, Costa Cruceros, Royal Caribbean, Quail Cruises, Iberocruceros, Pullmantur Cruceros...

{youtubejw}sl7kPj6vzu0{/youtubejw} 

  Estos son algunos de los lugares a visitar durante la escala en Lisboa (Portugal) de los cruceros en sus rutas por el Atlántico de MSC Cruceros, Costa Cruceros, Royal Caribbean, Quail Cruises, Iberocruceros, Pullmantur Cruceros...   

 Aquests són alguns dels indrets a visitar durant l'escala a Lisboa (Portugal) dels creuers en les seves rutes per l'Atlàntic de MSC Cruceros, Costa Cruceros, Royal Caribbean, Quail Cruises, Iberocruceros, Pullmantur Cruceros...

{youtubejw}BrmbPJh4K8M{/youtubejw}

  Estos son algunos de los lugares a visitar durante la escala en Gibraltar de los cruceros en sus rutas por el Atlántico de MSC Cruceros, Costa Cruceros, Royal Caribbean, Quail Cruises, Iberocruceros, Pullmantur Cruceros...

 Aquests són alguns dels indrets a visitar durant l'escala a Gibraltar dels creuers en les seves rutes per l'Atlàntic de MSC Cruceros, Costa Cruceros, Royal Caribbean, Quail Cruises, Iberocruceros, Pullmantur Cruceros...

{youtubejw}ACXXJWhPmw0{/youtubejw} 

  Estos son algunos de los lugares a visitar durante la escala en Santos (Brasil) de los cruceros en sus rutas por Sudamérica de MSC Cruceros, Costa Cruceros, ...

 Aquests són alguns dels indrets a visitar durant l'escala a Santos (Brasil) dels creuers en les seves rutes per Sudamèrica de MSC Cruceros, Costa Cruceros, ... 

{youtubejw}ge2WJp1mYB8{/youtubejw}

 Estos son algunos de los lugares a visitar durante la escala en Ilheus (Brasil) de los cruceros en sus rutas por Sudamérica de MSC Cruceros, Costa Cruceros, ...

 Aquests són alguns dels indrets a visitar durant l'escala a Ilheus (Brasil) dels creuers en les seves rutes per Sudamèrica de MSC Cruceros, Costa Cruceros, ...

{youtubejw}r3PJ2FoDn3E{/youtubejw} 

 Estos son algunos de los lugares a visitar durante la escala en Maceio (Brasil) de los cruceros en sus rutas por Sudamérica de MSC Cruceros, Costa Cruceros, ...

 Aquests són alguns dels indrets a visitar durant l'escala a Maceio (Brasil) dels creuers en les seves rutes per Sudamèrica de MSC Cruceros, Costa Cruceros, ...

{youtubejw}13cpFk2P9W0 {/youtubejw}

 Estos son algunos de los lugares a visitar durante la escala en Salvador de Bahía (Brasil) de los cruceros en sus rutas por Sudamérica de MSC Cruceros, Costa Cruceros, ...

 Aquests són alguns dels indrets a visitar durant l'escala a Salvador de Bahía (Brasil) dels creuers en les seves rutes per Sudamèrica de MSC Cruceros, Costa Cruceros, ...

 {youtubejw}XEvhr72VVCA{/youtubejw}

 Estos son algunos de los lugares a visitar durante la escala en Buzios (Brasil) de los cruceros en sus rutas por Sudamérica de MSC Cruceros, Costa Cruceros, ...

 Aquests són alguns dels indrets a visitar durant l'escala a Buzios (Brasil) dels creuers en les seves rutes per Sudamèrica de MSC Cruceros, Costa Cruceros, ...

{youtubejw}VOkdjOj-Z2Y{/youtubejw} 

 

 

 Estos son algunos de los lugares a visitar durante la escala en Buenos Aires (Argentina) de los cruceros en sus rutas por Sudamérica de MSC Cruceros, Costa Cruceros, ...

 Aquests són alguns dels indrets a visitar durant l'escala a Buenos Aires (Argentina) dels creuers en les seves rutes per Sudamèrica de MSC Cruceros, Costa Cruceros, ...

{youtubejw}Ew8FTAvYozQ{/youtubejw}