Edicte de serveis essencials durant les convocatòries de vagues generals convocades

  ORDRE TSF/ /2017, de 2 d’octubre, de modificació, de l’ORDRE TSF/224/2017, de 29 de setembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant les convocatòries de vagues generals convocades.
Article únic, de modificació de l’article 1.5 de l’ordre TSF/224/2017, de 29 de setembre, el qual queda redactat en els termes següents: <<VEURE DOCUMENT>>

  ORDEN TSF/ /2017, de 2 de octubre, de modificación, de la ORDEN TSF/224/2017, de 29 de septembre, por la que se garantizan los servicios esenciales que se han de prestar en la Comunidad Autónoma de Catalunya durante las convocatorias de huelgas generales convocadas.
Artículo único, de modificación del artículo 1.5 de la orden TSF/224/2017, de 29 de septiembre, el cual queda redactado en los términos siguientes: <<VER DOCUMENTO>>

Deja una respuesta

Publicaciones relacionadas

Comienza escribiendo tu búsqueda y pulsa enter para buscar. Presiona ESC para cancelar.

Volver arriba