Los nuevos agentes de viajes: somos más ágiles y eficientes que las OTAs (agencias sólo online) o Google.

http://www.smarttravel.news/wp-content/uploads/2016/09/bigstock-Travel-Agent-Represents-Travel-134667059.jpg

   Los nuevos agentes de viajes: somos más ágiles y eficientes que las OTAs (agencias sólo online) o Google. Con la irrupción del mundo online, mucho se ha hablado sobre el papel de los tradicionales agentes de viajes. Los más agoreros vaticinaban el fin de las agencias de viaje físicas tal y como las conocemos, pero lo cierto es que el papel del agente de viajes se está reinventando y su aportación como consultor puede ahorrar a los viajeros muchos dolores de cabeza. ¿Y dinero? También.

Un artículo publicado por Forbes recoge algunos ejemplos de agentes de viajes que al igual que Iltrida Viajes, han sabido interpretar el nuevo entorno online como una oportunidad para ofrecer un servicio personalizado capaz de ahorrar tiempo y dinero a los clientes.

Un informe de Google muestra que un consumidor necesita de media 32 visitas a diez sitios web diferentes para reservar un simple billete de avión. Otra investigación, realizada a principios de este año por TNS Global y encargada por ASTA, la Sociedad Americana de Agentes de Viajes, demostró que las agencias de viajes somos capaces de ahorrar a nuestros clientes cerca de 400€ en comparación con la reserva directa con un proveedor a través de una agencias de viajes online (OTA) como Expedia o Travelocity. MMGY Global, una empresa de marketing que publica un estudio anual sobre tendencias de consumo relacionados con los viajes, ha medido un aumento en el uso de agentes de viajes durante cinco años consecutivos. El segmento de mayor crecimiento: los millennials.

De acuerdo con la encuesta, al mirar hacia atrás en sus experiencias de viaje anteriores, casi dos tercios (63%) aseguraron que la ayuda de un agente hace que la experiencia de viaje sea, en conjunto, mejor; el 69% informó de que los agentes ahorran tiempo en la planificación y reserva; el 66% dijo que los agentes ayudan a evitar errores que aumentan los gastos, y el 64% asegura que los agentes les ayudaron a encontrar mejores ofertas. De media, los usuarios que acudieron a un agente de viajes ahorraron cuatro horas en tiempo de planificación por viaje.

El trabajo del agente de viajes, sentado delante de un ordenador de nueve a cinco, ha cambiado drásticamente. Muchos agentes trabajan desde su casa, o si tienen una oficina rara vez en ella. En su lugar, viajamos por el mundo, explorando lo que es mejor, más nuevo y más próximo a nuestros clientes.

Mientras las grandes tecnológicas tienen en sus manos grandes cantidades de datos sobre lo que hacemos, y a su vez otras grandes tecnológicas les ayudan a organizar e interpretar esa cantidad de datos, los agentes de viaje más inteligentes aprovechamos el potencial de redes sociales como Instagram y Facebook y las hemos llevado a nuestro terreno.

Mientras recorremos diferentes destinos, tomamos fotos de villas, suites y habitaciones premium, spas, piscinas desbordantes, cócteles artesanos… publicamos esas imágenes y las compartimos con nuestros seguidores, que son nuestros clientes y los amigos de nuestros clientes. La respuesta nos llega a menudo en forma de mensajes de texto o correos electrónicos con peticiones para hacer una reserva. Es algo irónico que los gigantes globales de la industria inviertan cientos de millones de euros en tecnología para crear relaciones más personalizadas, más profundas con sus clientes, mientras que los mejores agentes de viajes consigamos ese mismo objetivo gracias a nuestro espíritu de innovación y un uso inteligente de la tecnología. 

Déjate asesorar por nuestros agentes de viaje, ellos son expertos y no sólo te harán ahorrar dinero, también tendrás la seguridad de que si algo pasa, siempre tendrás alguien a tu lado para ayudarte y sacarte del apuro. En concreto Viajes Iltrida dispone de una gran APP, sin duda la mejor del mercado, con la que por ejemplo tendrás contacto directo mediante Whatsapp con tu agente asesor. También podrás disponer de toda la información que necesites antes, durante y después de tu viaje, e incluso podrás hacer cualquier reserva por tu cuenta. Tú decides.

 

   Els nous agents de viatges: som més àgils i eficients que les OTAs (agències només online) o Google. Amb la irrupció del món online, molt s’ha parlat sobre el paper dels tradicionals agents de viatges. Els més malastrucs vaticinaven la fi de les agències de viatge físiques tal com les coneixem, però la veritat és que el paper de l’agent de viatges s’està reinventant i la seva aportació com a consultor pot estalviar als viatgers molts mals de cap. I diners? També.

Un article publicat per Forbes recull alguns exemples d’agents de viatges que al igual que Iltrida Viatges, han sabut interpretar el nou entorn online com una oportunitat per oferir un servei personalitzat capaç d’estalviar temps i diners als clientes.

Un informe de Google mostra que un consumidor necessita de mitjana 32 visites a deu llocs web diferents per reservar un simple bitllet. Una altra investigació, realitzada a principis d’aquest any per TNS Global i encarregada per ASTA, la Societat Americana d’Agents de Viatges, va demostrar que les agències de viatges som capaces d’estalviar als nostres clients prop de 400 € en comparació amb la reserva directa amb un proveïdor a través d’una agències de viatges online (OTA) com Expedia o Travelocity. MMGY Global, una empresa de màrqueting que publica un estudi anual sobre tendències de consum relacionats amb els viatges, ha mesurat un augment en l’ús d’agents de viatges durant cinc anys consecutius. El segment de major creixement: els millennials.

D’ acord amb l’enquesta, en mirar cap enrere en les seves experiències de viatge anteriors, gairebé dos terços (63%) van assegurar que l’ajuda d’un agent fa que l’experiència de viatge sigui, en conjunt , millor; el 69% va informar que els agents estalvien temps en la planificació i reserva; al 66% va dir que els agents ajuden a evitar errors que augmenten les despeses, i el 64% assegura que els agents els van ajudar a trobar millors ofertes. De mitjana, els usuaris que van acudir a un agent de viatges van estalviar quatre hores en temps de planificació per viatge.

El treball de l’agent de viatges, assegut davant d’un ordinador de nou a cinc, ha canviat dràsticament. Molts agents treballen des de casa, o si tenen una oficina poques vegades en ella. En el seu lloc, viatgem pel món, explorant el que és millor, més nou i més proper als nostres clients.

Mentre les grans tecnològiques tenen a les seves mans grans quantitats de dades sobre el que fem, i a la vegada altres grans tecnològiques els ajuden a organitzar i interpretar aquesta quantitat de dades, els agents de viatge més intel·ligents aprofitem el potencial de xarxes socials com Instagram i Facebook i les hem portat al nostre terreny. 

Mentre recorrem diferents destinacions, prenem fotos de viles, suites i habitacions premium, spas, piscines desbordants, còctels artesans … publiquem aquestes imatges i les compartim amb els nostres seguidors, que són els nostres clients i els amics dels nostres clients. La resposta ens arriba sovint en forma de missatges de text o correus electrònics amb peticions per fer una reserva. És una cosa irònica que els gegants globals de la indústria inverteixin centenars de milions d’euros en tecnologia per crear relacions més personalitzades, més profundes amb els seus clients, mentre que els millors agents de viatges aconseguim aquest mateix objectiu gràcies al nostre esperit d’innovació i un ús intel·ligent de la tecnologia.

Deixa’t assessorar pels nostres agents de viatge, ells són experts i no només et faran estalviar diners, també tindràs la seguretat que si alguna cosa passa, sempre tindràs algú al teu costat per ajudar-te i treure’t de la dificultat. En concret Viatges Iltrida disposa d’una gran APP, sens dubte la millor del mercat, amb la qual per exemple tindràs contacte directe mitjançant WhatsApp amb el teu agent assessor. També podràs disposar de tota la informació que necessitis abans, durant i després del teu viatge, i fins i tot podràs fer qualsevol reserva pel teu compte. Tu decideixes.

Deja una respuesta

Publicaciones relacionadas

Comienza escribiendo tu búsqueda y pulsa enter para buscar. Presiona ESC para cancelar.

Volver arriba