Vaga General 29 setembre: Informació Drets del consumidor: bitllets, viatges, creuers

D’acord amb la normativa vigent aquestes són les normes de resultar afectat per la Vaga General de l’29 setembre 2010

 

1. Servei solt – bitllet d’avió:

 

En cas de cancel.lació d’un vol, d’acord amb el que estableix el Reglament 261/04, sobre grans retards, cancel.lació i denegació d’embarcament, quan partia el vol cancel.lat d’un país comunitari, la companyia aèria en tot cas està obligada a oferir als passatgers els següents drets:

 

1. Reemborsament o transport alternatiu, d’acord amb l’article 8. Els passatgers tindran les opcions següents:

a) el reemborsament en 7 dies, segons les modalitats del apt. 3 de l’art. 7, del cost íntegre del bitllet en el preu al qual es va comprar, corresponent a la part o parts del viatge no efectuades ia la part o parts del viatge efectuades, si el vol ja no té raó de ser en relació amb el pla de viatge inicial del passatger, juntament amb, si escau: – un vol de tornada al primer punt de partida el més ràpidament possible;

b) la conducció fins a la destinació final en condicions de transport comparables, el més ràpidament possible, o

c) la conducció fins a la destinació final, en condicions de transport comparables, en una data posterior que convingui al passatger, en funció dels seients disponibles.

 

2. Si el client opta pel transport alternatiu la companyia aèria està obligada a oferir el dret d’atenció o assistència, de conformitat amb el que estableix l’article 9:

 

a) menjar i refrescos suficients, en funció del temps que sigui necessari esperar;
b) allotjament en un hotel en els casos:
– En què sigui necessari pernoctar una o diverses nits,
– En què sigui necessària una estada addicional a la prevista pel passatger;
c) transport entre l’aeroport i el lloc d’allotjament (hotel o altres).
A més, s’oferiran als passatgers gratuïtament dues trucades telefòniques, tèlex o missatges de fax, o correus electrònics.

 

Es tracta d’un supòsit de força major, d’acord amb el que estableix l’article 5.3 del Reglament CE 261/2004, la companyia aèria queda exonerada del pagament de la compensació per cancel.lació del vol que estableix l’article 7. No obstant, la companyia aèria continua obligada a prestar el dret d’atenció transcrit.

 

2. Viatge combinat

 

2.1  Modificació del viatge abans de la sortida del viatge:

 

Si abans de la sortida del viatge, l’organitzador es veu obligat a realitzar una modificació que es consideri significativa, (per exemple canvi de la data de sortida un o dos dies després de la data prevista) haurà d’oferir al consumidor:

 

La possibilitat d’acceptar la modificació proposada i la seva repercussió en el preu

Resoldre el contracte sense cap penalització

 

Si el consumidor opta per aquesta última opció (resolució del contracte), l’organitzador li ha d’oferir, en cas de ser viable, la possibilitat de realitzar un viatge alternatiu.

En aquest cas també són d’aplicació els drets establerts en el Reglament CE 261/2004, motiu pel qual la companyia aèria quedarà obligada a oferir el reemborsament del bitllet en cas que el client opti per resoldre el contracte.

Així mateix, en cas de resolució del contracte, es tracta d’un supòsit de força major l’agència de viatges queda eximida del pagament de la compensació per cancel.lació del viatge, de la mateixa manera que la companyia aèria queda exonerada del pagament de la compensació per cancel.lació de l’ vol.

Si el client opta per el reemborsament i existeixen despeses per pèrdua de serveis contractats, generats per un incompliment del transportista, aquestes despeses, dins dels límits indicats en la pòlissa, podran ser coberts, en tot o en part, per les assegurances d’assistència que les Agències de Viatges posen a disposició dels viatgers.

 

2.2 Cancel.lació del viatge per part del organitzador abans de la sortida:

 

En cas que abans de la sortida del viatge l’organitzador es vegi obligat a cancel lar el viatge, aquest haurà d’oferir al passatger les següents opcions:

 

– El reemborsament de totes les quantitats pagades

– Viatge alternatiu

 

En aquest cas també són d’aplicació els drets establerts en el Reglament CE 261/2004, motiu pel qual la companyia aèria quedarà obligada a oferir el reemborsament del bitllet.

Així mateix, es tracta d’un supòsit de força major l’agència de viatges queda eximida del pagament de la compensació per cancel.lació del viatge, de la mateixa manera que la companyia aèria queda exonerada del pagament de la compensació per cancel.lació del vol.

Si el client opta per el reemborsament i existeixen despeses per pèrdua de serveis contractats generats per un in compliment d’un transportista, aquestes despeses, dins dels límits indicats en la pòlissa, podran ser coberts per les assegurances d’assistència en viatge que les Agències de Viatges posen a disposició dels viatgers

 

2.3 Cancel.lació d’un vol, part d’un viatge combinat, un cop iniciat el viatge:

 

En aquest cas si es tracta d’un vol amb origen en un aeroport de la UE o d’un vol amb sortida a un tercer país no europeu i arribada a un país europeu operat per una companyia comunitària, és d’aplicació el Reglament 261/2004 i la companyia aèria està obligada a prestar els següents drets:

 

1. Reemborsament o transport alternatiu, d’acord amb l’article 8. Els passatgers tindran les opcions següents:

 

a) el reemborsament en 7 dies, segons les modalitats del apt. 3 de l’art. 7, del cost íntegre del bitllet en el preu al qual es va comprar, corresponent a la part o parts del viatge no efectuades ia la part o parts del viatge efectuades, si el vol ja no té raó de ser en relació amb el pla de viatge inicial del passatger, juntament amb, si escau: – un vol de tornada al primer punt de partida el més ràpidament possible;

b) la conducció fins a la destinació final en condicions de transport comparables, el més ràpidament possible, o

c) la conducció fins a la destinació final, en condicions de transport comparables, en una data posterior que convingui al passatger, en funció dels seients disponibles.

 

2. Si el client opta pel transport alternatiu la companyia aèria està obligada a oferir el dret d’atenció o assistència, de conformitat amb el que estableix l’article 9:

 

a) menjar i refrescos suficients, en funció del temps que sigui necessari esperar;

b) allotjament en un hotel en els casos:
– En què sigui necessari pernoctar una o diverses nits,
– En què sigui necessària una estada addicional a la prevista pel passatger;

c) transport entre l’aeroport i el lloc d’allotjament (hotel o altres).
A més, s’oferiran als passatgers gratuïtament dues trucades telefòniques, tèlex o missatges de fax, o correus electrònics.

 

Es tracta d’un supòsit de força major la companyia aèria queda eximida de l’obligació de pagament de la compensació per cancel.lació de vol.

Respecte a les agències de viatges, en aquest cas, al trobar-nos davant d’una situació de força major, és d’aplicació la clàusula d’exoneració de responsabilitat establerta en l’article 162.2.d) del Reial Decret Legislatiu 1 / 2007 i en l’article 22.2. c) del Decret 168/1994 de la Generalitat de Catalunya.

No obstant les agències de viatges, tant les organitzadores com les detallistes, queden obligades a prestar la necessària assistència al consumidor i usuari que es trobi en dificultats. Aquesta assistència consisteix a facilitar informació al passatger, així com a prestar suport i assessorament i en gestionar reserves de serveis turístics que el passatger pugui precisar, però sense haver d’assumir el cost d’aquests serveis.

Cal destacar que en aquest cas serien d’aplicació les cobertures d’assistència als passatgers i en el supòsit que la cancel sigui un enllaç, la de transport alternatiu per pèrdua d’enllaç, incloses en les assegurances que les agències de viatges posen a disposició dels viatgers .

 

Deja una respuesta

Publicaciones relacionadas

Comienza escribiendo tu búsqueda y pulsa enter para buscar. Presiona ESC para cancelar.

Volver arriba