Consells de seguretat al domicili

Les comissaries dels Mossos d’Esquadra són obertes les 24 hores del dia, tots els dies de l’any ,localitzeu la més propera a www.mossos.cat .A continuación te dejamos la información completa:

PER ESTAR MÉS SEGURS A CASA

 • No obriu la porta a persones desconegudes.
 • Demaneu sempre la identicació al personal de l’aigua, la llum, el gas o el telèfon i comproveu el ser-vei, trucant a la companyia.Desconfieu del   número de telèfon que us faciliti el possible instal·lador.
 • Recolliu diàriament la correspondència per evitar que persones alienes utilitzin les vostres dades personals.
 • Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al carrer.
 • Tanqueu bé la porta d’entrada de l’edifci i comproveu que cap desconegut aprofita per entrar-hi.
 • No deixeu les claus posades al pany exterior,ni sota l’estora de l’entrada,ni a la bústia, ni en cap altre amagatall extern al domicili.
 • Si perdeu les claus, canvieu els panys.

 

SI VIVIU EN CASES AÏLLADES

Instal·leu temporitzadors automàtics d’encesa dels llums interiors o exteriors del domicili.

 

IMPORTANT

Si escolteu un soroll estrany o advertiu la presència de persones amb actitud sospitosa a les rodalies del vostre domicili, no dubteu a trucar a la policia.

Així mateix, si observeu portes o finestres força-des o indicis que s’hagi pogut produir un robato-ri, mantingueu la calma, no toqueu res i aviseu la policia, que us indicarà els passos a seguir i durà a terme la investigació adequada amb personal 
especialitzat.

 

MESURES DE SEGURETAT 

ACCESSOS EXTERIORS

 • Tanqueu bé tots els accessos a l’hora d’anar a dormir i també quan sou fora de casa.
 • Una balda interior a les portes d’accés és molt útil.ACCESSOS EXTERIORS
 • Protegiu-vos per mitjà de portes blindades, reixes a les finestres,panys de seguretat, etc.
 • Si fan obres a l’exterior del vostre edifici, assegureu-vos que no es pot entrar al vostre pis per les bastides o les escales.

 

GARATGES

 • No deixeu les claus a l’interior del vehicle.Tampoc deixeu a la vista objectes com roba, aparells electrò-nics, etc. 
 • No deixeu a l’abast cap eina que pugui facilitar el forçament de panys i accessos.
 • Connecteu l’alarma del vehicle.
 • Comproveu que la porta del garatge queda tancada a l’entrada i la sortida de vehicles i que cap estrany aprofiti per entrar-hi.
 • És recomanable i útil disposar de sistemes de videovi-gilància.
 • Si sou propietari d’una plaça de pàrquing i la teniu llo-gada, estigueu al cas de possibles pèrdues o robatoris de claus i comandaments del vostre llogater. 

   

ALARMA

 • Connecteu-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora de casa: contribueix a incrementar la seguretat.
 • Cal que estigui connectada a una central d’alarmes que avisi la policia.
 • S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord amb les instruccions de l’instal ·lador i en un lloc on sigui difícil accedir.
 • Si guardeu a casa objectes de valor, cal que instal·leu mesures de protecció efectives d’acord amb les vostres necessitats.Comproveu que 
  l’empresa instal ́ladora compleix tots els requisits legals.
 • Guardeu els documents de tots els electrodomès-tics per facilitar la identificació dels aparells en cas de robatori.

 

QUAN MARXEU DE VACANCES

 • Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.
 • Tanqueu tots els accessos amb clau i connecteu l’alarma.
 • És convenient que tingueu un inventari d’objectes amb el número de sèrie, la marca i el model: facili-ta la identicació dels objectes en cas de robatori.
 • Aviseu a persones de confiança de la vostra absència.
 • Eviteu explicar que us absenteu de casa, si parleu amb persones desconegudes.
 • No deixeu senyals visibles que facin pensar que sou fora de casa.
 • No exterioritzeu que la casa queda sense habitar. 
 • No deixeu al contestador automàtic cap missatge en què es dedueixi que sou fora.Podeu activar el desviament de trucades per poder respondre sempre.
 • Demaneu a algú que us reculli la correspondència.

Deja una respuesta

Publicaciones relacionadas

Comienza escribiendo tu búsqueda y pulsa enter para buscar. Presiona ESC para cancelar.

Volver arriba