República Txeca – Informació turística i guia de viatge de la República Txeca

CAPITAL DE LA REPÚBLICA CHECA

Praga.

BANDERA DE LA REPÚBLICA CHECA

Meitat blanca partsuperior. Meitatvermella part inferior amb un triangle equilàter blau en la part de l’asta.

EXTENSIÓ

78.864 Km2. 1/6 part d’Espanya.

MAPA I SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE LA REPÚBLICA CHECA

A Europa limita al N. ambAlemanya i amb Polònia, al S. amb Àustria i amb Eslovàquia, a l’E. i a l’O. ambAlemanya. Elterritori comprèn l’extens quadrilàter d’altiplans de Bohèmia envoltat demuntanyes. Al S.O. la Selva de Bohèmia que s’uneix en la frontera alemanya ambl’Erzgebirge. Al N. els Montes Sudetes que arriben fins al N. de Moràvia, al’E. els Montes Cárpatos Blancos que formen la recent frontera amb Eslovàquia.Els seus rius més importants són l’Elba, l’Ombre, el Berounka, el Vitava, quepassa per Praga, tots ells afluents del primer. L’Oder del vessant Bàltic comels anteriors i la Moldava, afluent del Danubio, al sud.

POBLACIÓ DE LA REPÚBLICA CHECA

10.362.000 habitants. 1/4 part d’Espanya.

COMPOSICIÓÈTNICA DE LA REPÚBLICA CHECA:

Txecs 81,2%.

Moravians 13,6%

Eslovacs 3,1%

Polonesos 0,6%

Alemanys 0,5%

Romanesos 0,3%

Hongaresos 0,2%

Altres 0,5%

IDIOMA DE LA REPÚBLICACHECA

El txec.

RÈGIM POLÍTIC DE LAREPÚBLICA CHECA

República parlamentària.

PODERLEGISLATIU DE LA REPÚBLICA CHECA:

Unicameral de 200 membres.

DIVISIÓADMINISTRATIVA DE LA REPÚBLICA CHECA:

Vuit regions.

CIUTATS IMPORTANTS DE LA REPÚBLICACHECA

Praga, Brno, Ostrava,Pizen, Liberec.

RELIGIÓDE LA REPÚBLICA CHECA:

40% catòlics, 39,8% ateus, 4,6% protestants, 3%ortodoxos i 12,6% uns altres

ASPECTESA TENIR EN COMPTE AMB RELACIÓ A LA RELIGIÓ DE LA REPÚBLICA CHECA:

Guardar el degut respecteen els llocs de culte.

BREU DESCRIPCIÓHISTÒRICA DE LA REPÚBLICA CHECA

La República Txeca fins al’any 1993 formava part de la República Txecoslovaca, ocupa el territorihistòric de Bohèmia i Moràvia. La seva història es remunta al neolític, elsseus primers habitants van ser els "Boios" celtes que donen nomeni elterritori. Al principi de la nostra estada els "Marcomandos"resisteixen la invasió romana. Després de diversos segles de diferentsdominacions (eslaus, moravians, cechy, txecs carolingis i més tard germànics)Otokar II funda el seu gran imperi que arriba fins a l’Adriàtic. En 1310 entraa regnar la casa de Luxemburg. En 1516 els Habsburgo es fan amb la corona idesprés de grans commocions (Guerra dels 30 anys i defenestració de Praga) en1620 Bohèmia queda definitivament sotmesa a Fernando II. En 1867 conclusió de l’Ausgleisch,Bohèmia passa a formar part de l’Imperi Hongarès Austro-Húngaro. Com aconseqüència de la I G.M. en 1918 es proclama la Independència de la RepúblicaTxecoslovaca. Ocupada per Hitler en 1938, després de la II G.M. recupera laseva independència i el 16 de maig de 1945 es constitueix novament laRepública, la qual posteriorment quedarà després del teló d’acer. El 1968 ésocupada pel Pacte de Varsòvia, després de la trucada primavera de Praga. En1911, les últimes unitats de l’exèrcit Soviètic, abandonen el país i el 1993després d’un referèndum es formalitza la separació de Txèquia i Eslovàquia.

REPRESENTACIÓ AESPANYA DE LA REPÚBLICA CHECA

Ambaixada: Avda. Pío XII,22-24

28016 MADRID

Telèfon: 91/353.18.80(Centraleta)

Fax: 91/353.18.88

Assumptes Consulars:

Telèfon: 91/353.18.96/97

Fax: 91/353.18.98

DIES FESTIUS DE LA REPÚBLICACHECA

1 de gener Any Nou.

1 de maig Festa deltreball.

5 de juliol Santos Cirilo iMerodio

25 i 26 de desembre Nadal

Dilluns de Pasqua movible.

DATES DESTACADES DE LAREPÚBLICA CHECA

8 de maig Fi de la II G.M.

28 d’octubre Dia de laindependència.

Aquestes festes poden patirvariacions perquè des de la separació amb Eslovàquia hi ha tendències adiferenciar els dies de festa.

Maig Festival musical iteatral "Primavera de Praga".

ECONOMIA DE LA REPÚBLICACHECA

Principals productes d’exportació:productes de consum, maquinària diversa, equips i vehicles de transport,productes químics. Terres cultivades 30%. El 80% de la població es dedica a laindústria, mineria, comerç i serveis. El 15% a l’agricultura. El 5% altransport.

NIVELL DE VIDA DE LAREPÚBLICA CHECA

Més baixo que l’espanyol.

PESOS I MESURES DE LAREPÚBLICA CHECA

Sistema mètric decimal.

MONEDAOFICIAL:

Corona (koruna).

Bitllets 10, 20, 50, 100, 500i 1.000 kr.

Monedes 1, 2, 5 i 10 kr.

5, 10, 20, 50 Halër (cts)no s’usen.

MONEDESD’US TURÍSTIC HABITUAL:

Són denominades"monedes fortes" totes les divises dels països occidentals i es podencanviar, inclòs l’euro.

TARGETESDE CRÈDIT HABITUALMENT ACCEPTAT:

Les targetes de crèdit estan força difoses, lesadmeten els hotels i botigues importants. No en restaurants. S’accepten Visa,Màster Card, American Express i Diner’s.

XECS DEVIATGERS:

Poden canviar-se en elsbancs, tant en moneda local com en la moneda en què han estat emesos, però enaquest cas cobrant comissió. No tots els bancs canvien xecs. En la frontera potque sol efectuin el canvi en moneda local. En general no s’accepten en lesbotigues com a forma de pagament.

CONTROLDE DIVISES A L’ENTRADA I DE MO­NEDA LOCAL A LA SORTIDA:

Sense limitació a l’entradade moneda estrangera.

De corones només s’admeten100, tant a l’entrada com a la sortida.

LLOCSDE CANVI:

Bancs, hotels importants ioficines autoritzades (aeroports, estacions de ferrocarril i passosfronterers). Cal document d’identitat. No es recomana el mercat negre, resultail·legal i des de l’obertura dels mercats de divises, el canvi és similar al’oficial.

CLIMA DE LA REPÚBLICACHECA

Temperat continental ambestius una mica calorosos i hiverns freds.

HORARISDIFERÈNCIA HORÀRIA AMB ESPANYA:

Coincideix amb l’espanyola durant tot l’any.

HORARISDEL COMERÇ DE LA REPÚBLICA CHECA:

De dilluns a divendres De 8,30 h./09,00 h. a 18;00h.

Dissabte Fins a les 12; 00 h.

En general les botigues més petites tanquen una odues hores i les de comestibles anticipen la seva obertura a les 06; 00 h.

HORARISDELS BANCS DE LA REPÚBLICA CHECA:

De dilluns a divendres de les 09; 00 h. a les 14;00 h.

HORARISDELS RESTAURANTS:

No coincideix ambl’espanyol. Tant els menjars com el sopar es serveixen abans, sobretot aquestaúltima.

HORARISDELS MUSEUS NACIONALS:

Hi ha poca concreció enaquest apartat, en general tanquen dilluns i els seus horaris són molt variatssegons les especialitats i les poblacions.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PERA L’ENTRADA Al PAÍS (per a persones de nacionalitat espanyolaexclusivament):

Des del dia 1 de Maig de2004 els ciutadans espanyols poden viatjar a la República Txeca proveïda depassaport o DNI en vigor. En compliment de la normativa d’immigració local, elsviatgers que arriben a la República Txeca sense la documentació en regla sóntornats per les autoritats al seu país d’origen. Els més grans de 14 anysnecessiten passaport individual o DNI per viatjar a la República Txeca, no sentadmès per les autoritats de frontera que figurin inclosos en el passaport delpare o de la mare

DOCUMENTACIÓNECESSÀRIA A LA SORTIDA:

Passaport o DNI.

LIMITACIONSA LA IMPORTACIÓ I EXPORTACIÓ:

Importació: Tots elsefectes personals, incloent material fotogràfic, cinematogràfic i electrònic.Els més grans de 18 anys poden portar 250 cigarrets, 2 litres de vi, 1 litred’alcohol i regals que no superin 100 kr. al mercat.

Exportació: Prohibitqualsevol tipus d’aliments (llevat de vins i alcohols txecs), mitjanes,sabates, objectes de pell, or, plata. Posseeixen una taxa d’exportació (30%) elvidre, la porcellana, els articles esportius i diferents estris. Podenexportar-se sense franquícia les catifes i objectes d’art contemporani (sempreque no procedeixin d’antiquari), les trucades porcellanes cibulak estancarregades amb un 300% del valor de compra.

INFORMACIÓ SANITÀRIA DE LAREPÚBLICA CHECA

VACUNES:

Cap.

FORMALITATSSANITÀRIES PER A L’ENTRA­DA D’ALIMENTS, ANIMALS, I PLANTES:

Gossos i gats entratslliure, sempre que es posseeixin els certificats internacionals de vacunacióantiràbica en regla.

ESTATSANITARI GENERAL:

L’assistència mèdica i hospitalària és de qualitat.

En cas de visitar zonesverdes s’aconsella tenir cura, a causa del paràsit (aràcnid) vulgarment conegutcom "paparra" transmissora de l’encefalitis centreeuropea, que estààmpliament estesa per la República Txeca i contra la que gran part de lapoblació local està vacunada. Existeixen vacunes i antídots en cas de picada.

NIVELLSANITARI DE L’AIGUA:

L’aigua corrent és potable.

COBERTURADE LA SEGURETAT SOCIAL ESPA­ÑOLA:

No existeix cap tipusd’acord.

FARMÀCIES(Compra de medicaments):

Tenen el mateix horari quela resta de comerços. Els dies de festa hi ha servei de guàrdia amb anuncis enles mateixes.

ARTICLESSANITARIS QUE ELS RECOMEN­DAMOS S’ENDUGUIN DES D’ESPANYA:

Si s’està realitzant alguntractament i el medicament cal comprar-ho amb recepta és millor portar-s’hod’aquí.

ELSW.C. DE LA REPÚBLICA CHECA :

És poc freqüent trobar,solen estar en les estacions de metre i hotels. Es distingeixen pel senyal WC oper les paraules cavallers Muzi-caballeros i dames Zeni-damas.

COMPRESARTESANIA DEL PAÍS:

Vidre de Bohèmia i dekarlovy vary. Porcellanes Cibulak i artesania autòctona.

PRINCIPALSARTICLES A ADQUIRIR:

Antiguitats, selecció demúsica clàssica, bijuteria, brillants artificials, granats, etc.

PRINCIPALSZONES DE COMPRA DE LA REPÚBLICA CHECA:

Sobretot a Praga.

Kotva Namesti Republiky. El millorcentre comercial de la ciutat. Cera de Na Prikope.

Moser Na Prikope, 12.Objectes de vidre de bohèmia, en la zona de vianants Na Prikope.

Cristalex Malé Namesti.Objectes de vidre i precioses llums.

Karlova Trobarem botiguesper comprar objectes de regal, records i bonics joguines de fusta.

Kniblusrestui

Orvis Vaclavske Namesti,42. Una de les més grans llibreries de Praga. Trobarem publicacions per aturistes, plans, mapes, guies i secció de música.

Bohèmia KarlovarskyPorcelan Parizska, 2. Figuretes de porcellana de Karlovy Vary i preciosesvaixelles.

PREU FIX O"REGATEIG" :

En les botigues preu fix. En els mercats s’admet elregateig.

NIVELL DE PREUS DE LA REPÚBLICACHECA:

Més baixo que l’espanyol.

GASTRONOMIA DE LA REPÚBLICACHECA

La cuina txeca no ésexcessivament variada i està fortament influenciada per les seves veïnesalemanyes i austríaques. Un menjar bohemi pot iniciar-se amb un bon aiguardentde prunes acompanyant a uns entremesos de pernil fumat de Praga i salsitxes ambrave picant. A migdia és gairebé impensable no gaudir d’un bon brou de carn ode pollastre, per seguir després amb el plat fort de carn, normalment, unrostit de porc. Al costat de rius o llacs és possible que la carn siguisubstituïda per algun pesqueu, naturalment, d’aigua dolça i en bons restaurantso en llocs especialitzats el plat fort es transformarà en un substancioso platde caça. Les postres, poc usual, pot limitar-se als palacinka", tortitasde xocolata o a les maduixes.

Com a especialitats típiques cal citar lessegüents:

Pernil de Praga (prazska sunka).

Xampinyons amb ou (zampionys vejci).

Sopes (Polevky).

Truita (omeleta).

Costella de vedellaempanada (smazeny rezer).

Rostit de porc (veprové eszelim).

Filet rostit a la crema(scicková na smetane).

Gulasch.

Canutillos de poma(sablkovy zavin).

Tortitas (palacinky).

Deixant de costat lacervesa, que mereix comentari a part i específic, Bohèmia produeix bons vinsblancs: Sylvanske, Veltinské i Ryzlink i una sèrie d’aiguardents com elsslivovitz, borovichka o l’exquisit aiguardent d’herbes de Karlovy Vary: elBecherovka.

Com llocs per menjar han dedistingir-se:

Kávarny, cafès o cafeteriesen què, a part de les begudes es poden trobar entrepans i pastissos i,difícilment, aliments calents.

Pivnice, cerveseries otavernes on es serveix cervesa de barril en un ambient senzill i en quèacostumen a disposar d’una reduïda carta d’excel·lents especialitats locals.

Vinárny otavernes/restaurants similars a les cerveseries però en què es serveix va veniren comptes de cervesa.

Restaurace o restaurantsclàssics en què es serveixen especialitats locals i internacionals. Naturalmentexisteixen restaurants de totes les categories i preus i, en principi, ésaconsellable realitzar reserva prèvia de taula ja que no sempre és fàcil trobarlloc disponible. En alguns casos caldrà portar corbata i americana i no seràestrany que es resisteixin a servir cervesa o únicament aigua ja que no esconsidera elegant realitzar un menjar sense que l’acompanyi una bona ampolla devi.

GASTRONOMIAINTERNACIONAL:

Trobarem gastronomiainternacional en els hotels i restaurants de categoria.

FRUITESAUTÒCTONES:

Cireres silvestres, pomes, prunes i raïms.

BEGUDES:

Cervesa, Pilsner Urquell,Labudweiser, La pragzanca i com a cervesa negra la Ufleku.

Vins, les millors collites són les de Moràvia iEslovàquia i els vins Bohèmis de la regió de Melnik.

Licors, Borovicka similar ala grapa italiana, Eslivovice, licor de poma i el Becherovka d’herbes.

FESTES I CELEBRACIONS

A la República Txeca escelebren amb gran entusiasme les festivitats i les commemoracions oficials. El30 d’abril, a Praga es celebra el Paleni Carodejnic (la Crema de les Bruges),festa precristiana sorgida per espantar al maligne; avui dia, la pràctica de lacrema de bruixes s’ha reemplaçat per fogueres que, durant tota la nit, cremenen la illa de Kampa i en els patis del darrere dels afores. Entre lesactivitats culturals programades en la República destaquen el FestivalInternacional de Música Prazské Jaro (Primavera de Praga), el maig, la FiraInternacional del Llibre de Praga, celebrada durant el mateix mes, i el PrazskyPodzim (Tardor de Praga), el setembre. Les festes nadalenques tanquen de formaassossegada l’any en bona part del país, encara que Praga segueix rebentinnumerables turistes durant les vacances hivernals

DIVERSIONS

Tenen una gran civilitzaciód’antigues tradicions teatrals i musicals. Això comporta que la majoria deles ciutats comptin amb locals i espectacles interessants. Els grans teatreslírics solen pertànyer al període Habsburgo i posen en escena al costat delsgrans noms internacionals totes les obres compostes pels músics txecs, tantessimfòniques com de cambra. La música de jazz té més seguidors que el rock.Durant l’any i en diverses regions i ciutats es programen festivals de música iteatre, es recomana veure programes individualitzats. Així mateix existeixenmanifestacions folklòriques en diverses ciutats del país. La tradiciócinematogràfica és molt rica.

ELS BALNEARIS DE LAREPÚBLICA CHECA

En el territori txec hi hanombroses fonts d’aigües termals que des dels principis del segle XV es vanutilitzar amb fins curatives. Les ciutats balneàries s’emmarquen en paisatgespintorescos i són interesntes per la seva característica arquitecturabalneària. Alguns dels establiments balnearis segueixen utilitzant les antiguesinstal·lacions termals. Al final del segle XVIII amb el desenvolupament basaten l’evolució de la ciència i la tècnica, unit al desenvolupament decomunicació social, van aparèixer els grans complexos termals amb hotels deluxe i piscines envoltades de columnes. Els balnearis eren freqüentats per lacrema de la societat trobant-se entre els seus visitants a personatges de lacategoria del tsar Pedro el Gran, Albrecht de Valdstejn o el rei d’AnglaterraEduardo VII. Entre els clients que més van visitar els balnearis txecs en lahistòria més moderna van ser personatges de la cultura europea, com Goethe,Schiller, Chopin, Beethoven, Wagner i una llarga etcètera. Entre els balnearismés coneguts txecs cal citar els de: Karlovy Vary (Carlsbad), Luhačovice oMariánské Lázně (Maraienbad).

TRANSPORTSTRANSPORT AERI:

La CSK és la Cia. internacional,disposa de vols internacionals i interiors amb les principals ciutats del país.La seucentral està a l’aeroport de Praga, Ruzyné, tel. 3342000 – Fax 3123714. L’oficinacentral de reserves està a Praga, Revolucni, 1 tel. 2146 telex. 121068.

TRANSPORTMARÍTIM:

A la República Txeca, unagran part dels rius Moldàvia i Elba són navegables. Per la Moldàvia, unacompanyia marítima uneix les ciutats de Praga i Slapy, mentre que el tram txecde l’Elba el recorren les naus d’una companyia alemanya.

TRANSPORTFERROVIARI:

La xarxa ferroviària és unade les més diverses d’Europa, està administrada per la C.S.D. i disposa de mésde 13.000 km. de línia fèrria, cobrint la totalitat del país. Existeixen trens locals,ràpids i exprés. Està prohibit fumar en els trens que circulen per l’interior. L’antiguitatdel material li dóna un cert matís romàntic sense que ratlli el detriment de laseva comoditat. Són molt pocs puntuals i la seva velocitat és inferior alsautobusos de línia, les seves tarifes, no obstant això, són de les més baixesd’Europa. En treure el bitllet cal precisar tipus, classe i destí.

TRANSPORT ENAUTOCAR:

La C SAD, companyia estatal per als serveisautomobilístics, gestiona més de 4.000 línies que cobreixen tot el territori. És un serveimés ràpid que el tren. Les tarifes són més altes que el F.C. i la comoditatmenor, són vehicles de tecnologia molt antiga. Un altre inconvenient resideixen l’estat de les carreteres, que repercuteix en la velocitat mitja delsvehicles. Totes les ciutats disposen d’estació d’autobusos. En les líniesde més afluència i en dates punta, es recomana reservar el bitllet.

XARXAVIÀRIA:

Disposa d’una bona xarxa decarreteres (70.000 km.) la majoria asfaltada però amb una pavimentació potserinferior a la dels països occidentals. Es recomana abans d’iniciar unrecorregut llarg, comprovar l’estat de la suspensió del cotxe. La xarxad’autopistes no està sotmesa a peatge i més que autopistes són autovies i laseva senyalització és una mica deficient. El trànsit és poc intens, a excepcióde les grans capitals. Els senyals de trànsit deficients. Els carburants sónlliures i es paguen amb moneda local. El gasoil sol pot aconseguir-se en 80estacions de servei i la gasolina sense plom sol en les grans ciutats.

CONDUCCIÓ:

La normal dels païsoseuropeus, la velocitat màxima permesa és de 110 km/h en autopistes, 90 km/h encarreteres ordinàries, 80 km/h en els trams urbans de quatre carrils i 60 km/hen les poblacions. La policia fa respectar amb força rigor la velocitat i vigilaprincipalment les carreteres europees que condueixen Praga i Brno. A lesciutats cal prestar atenció als tramvies que sempre tenen preferència. L’ús delcinturó de seguretat és obligatori. Les llums de posició han d’anar encesesfins i tot de dia, per a qualsevol classe de vehicles.

PERMÍSDE CONDUCCIÓ:

L’espanyol és suficient perportar un vehicle o per llogar-ho, sempre que inclogui assegurança obligatòriaper a tercers. Es necessita obligatòriament la carta verda, en cas de nodisposar d’ella es pot sol·licitar un permís temporal per afegir al’assegurança obligatòria en els passos fronterers importants.

COTXESDE LLOGUER (Que recomanem ens reservin amb antelació):

Algunes de les gransempreses de lloguer com ara Hertz, Avis, Budget, tenen oficines a Praga i Brno.Les tarifes van en funció del vehicle i temps d’ús.

TAXIS:

Es troben en totes lesciutats, poden sol·licitar-se per telèfon. Malgrat el taxímetre convé acordarel preu i la moneda abans del servei. No tenen un color unificat.

CORRENT ELÈCTRIC

220 V.

TELÈFONS

Totes les localitats estan connectadesautomàticament. Amb prefixos de tres o quatre números poden efectuar-se des d’ellestrucades interurbanes i internacionals. Els hotels cobren un suplement, recomanant-se ferles trucades des de les oficines de correus.

Els telèfons mòbils espanyols poden utilitzar-se aTxèquia sempre que abans de sortir d’Espanya s’hagi sol·licitat a la companyiatelefònica autorització per realitzar trucades en itinerància

PREFIXD’INTERNACIONAL:

00.

PREFIXD’ESPANYA:

34 més el prefix de laprovíncia, més el nombre de l’abonat.

NUMERODEL SERVEI "ESPANYA DIRECTA" :

(TELECOM) 800 00 11 34

MITJANS DE COMUNICACIÓDE LA REPÚBLICA CHECA

En els quioscos de la plaçaSan Wenceslao de Praga, es troba premsa internacional, però sempre del diaanterior. Pel que fa a ràdio i televisió, hi ha tres emissores de ràdio i doscanals de televisió.

SEGURETAT CIUTADANA DELA REPÚBLICA CHECA

La delinqüència haaugmentat considerablement, però els carrers encara resulten segures. Noobstant això es recomana prendre les mesures de precaució habitual en les gransciutats, com ara guardar els objectes de valor en la caixa forta de l’hotel, nodeixar el cotxe obert ni objectes visibles en el seu interior i vigilar en lesaglomeracions.

REPRESENTACIÓDIPLOMÀTICA ESPANYOLA

TIPUS:Ambaixada.

ADREÇA:Badeniho, 4

LOCALITAT:Praga 7 – 17000

TELÈFON / FAX:233 097 211,224 311 222

Emergència consular: En casde robatori o pèrdua de documentació o d’una altra emergència poden contactaral telèfon d’Emergència Consular que funciona 24 hores al dia, cada dia del’any: 606.62.30.60

OFICINADE TURISME NACIONAL DIRECCIÓ CENTRAL:

Cedok.

Na Príkope 18.

LOCALITAT:11000 Prague 1.

TELÈFON: (2) 2127111.

HORARI D’ATENCIÓ:Aproximadament de les 08; 00 horesa les 20; 00 hores.

IDIOMA D’ATENCIÓ:Txec, eslovac, alemany i anglès.

PRINCIPALS ZONES I CIUTATSD’INTERÈS TURÍSTIC

Praga, Karlovyvary, Olomouc, Brno, Ceky Krumilov,Kutnemora, Karistein, Mradec Kralové.

VIDA QUOTIDIANA

Són de costums nòrdics,parlen sense aixecar massa la veu. No miren fixament a què passa. Fan filaordenada encara que faci fred.

BARSDE LA REPÚBLICA CHECA:

Els txecs són moltaficionats a la cervesa. Qualsevol hora del dia és bona per prendre una en elsbulliciosos ambients de les "pivnice", cerveseries on també esserveixen menjars.

PROPINES:

És pràcticament obligatdonar propina a aquelles persones que presten serveis com el personal delshotels, taxistes, senyores que s’encarreguen dels lavabos i guarda-robes, guiesturístics. Basten unes monedes i en els restaurants es sol deixar el 10% delcompte.

MATERIALFOTOGRÀFIC I DE VÍDEO:

Llevat d’a les ciutats, potser difícil trobar pel·lícula de diapositives que puguin revelar-se amb elprocés EG utilitzat a la resta d’Europa i encara més difícil, cintes de vídeode bona qualitat.

A TENIR EN COMPTE DE LA REPÚBLICACHECA:

Canviar diners al mercatnegre és delicte.

A causa de la recentseparació de l’antiga Txecoslovàquia en dos estats sobirans, pot haver algunesllacunes informatives.

En els restaurants i cafès on no hi ha cendrers enles taules està prohibit fumar. També ho està en els mitjans de transport,llevat d’en alguns taxis i en general en les botigues i magatzems.

TELÈFONS POLICIA DE LA REPÚBLICACHECA

Telèfons polícia local:

Praga: 974 821 111

Brno: 974 621 111

Karlovy-Vary: 974 366 111

Pilsen: 974 321 111

Olomouc: 974 766 111

 

 

ILTRIDAVIATGES – ILTRIDA VIATGES BARCINO

 

viatgersonline.cat

 

Reservaassessorada a Iltrida Viatges / Iltrida Viatges Barcino | Instal·laicona d’iltridaonline i guanya un creuer

 

Reserves en llibertat:
VolsBitllets Avió | HotelApartaments Allotjament | BitlletsTren Renfe | BitlletsVaixell Ferry Transmediterránea Balearia | BitlletsAutocar Autobús Alsa | HostelsAlbergs Hostals | CreuersVaixell Creuer | ViatgesVacances Viatge | SkiNeu Esquí | SingleSolters Singles | Participaen els nostres concursos | XecRegal Viatges | Viatgisense maletes

 

Informacióde viatge INFOVIATGER | Derechosdel viajero | Guiade Viatge | Informacióde la destinació | Vídeosde païssos i ciutats | Descarregaaudioguies de viatges | Mapes| Llistatde Carrers | Aeroports |Platges |Museusi atraccions turístiques | Vídeos deCreuers

 

Deja una respuesta

Publicaciones relacionadas

Comienza escribiendo tu búsqueda y pulsa enter para buscar. Presiona ESC para cancelar.

Volver arriba